1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           

ancelaria Prawnicza / OBIG Polska Busienss Consulting rozpoczęła działalność na samym początku polskiej drogi do kapitalizmu w 1989 roku, świadcząc wyspecjalizowane usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego, bankowego, upadłościowego, podatkowego i karno-skarbowego. Odzyskiwanie długów i obrót wierzytelnościami było i jest nadal ważnym elementem działalności Kancelarii.


nterdyscyplinarne umiejętności prawników pracujących dla Kancelarii Prawniczej / OBIG Polska Business Consulting umożliwiają przeanalizowanie problemów z zakresu różnych dziedzin prawa. Pozwala to znacznie obniżyć koszty obsługi.


ancelaria Prawnicza / OBIG Polska Business Consulting proponuje swoim klientom współpracę na zasadzie umowy o dzieło, w której klient płaci za dostarczenie gotowego, kompleksowego rozwiązania zapewniającego osiągnięcie postawionego celu.


      Koncentrowanie się na rozwiązaniu problemów klienta, a nie na martwych procedurach nie zrozumiałych dla klietnów;
      Ponad 90% skuteczność w sprawach przyjętych do realizacji (w których zostały złożone deklaracje skuteczności);
      Za cenę jednej możliwość uzyskania konsultacji od kilku specjalistów z różnych dziedzin;
      Indywidualne podejście do klienta;geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy