1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           


nterdyscyplinarne umiejętności prawników pracujących dla Kancelarii umożliwiają przeanalizowanie problemów z zakresu różnych dziedzin prawa. Pozwala to znaleźć i opracować rozwiązania niezwykle złożonych i skomplikowanych problemów - o których inne specjalistyczne kancelarie prawne i firmy consultingowe, nawet nie chcą się podjąć rozmów. Doradcy Kancelarii dysponują obszerną, syntetyczną wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu potrafią trafnie diagnozować najbardziej wielowymiarowe kwestie, bez potrzeby konsultacji z ekspertami z innych dziedzin. Pozwala to znacznie obniżyć koszty obsługi. Styl pracy Kancelarii Prawniczej /OBIG Polska Business Consulting cechuje:
    Praca zespołowa – każda firma nawiązująca współpracę z Kancelarią ma swojego osobistego doradcę odpowiedzialnego za całokształt kontaktów z klientem, jednak proponowane rozwiązania są efektem pracy całego zespołu analityków;
    Menadżerski model realizacji powierzonych zadań – polega on nie tylko na rozwiązywaniu bieżących problemów, ale na stworzeniu również długookresowych procedur usprawniających pracę. Kancelaria nie stara się przekonywać klientów do niezrozumiałych i trudnych w praktyce do zastosowania koncepcji, ale tworzy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta;
    Najnowsze osiągnięcia i nowinki technologiczne. Ciągle pogłębiana i aktualizowana wiedza pozwala konsultantom kancelarii znajdować najkorzystniejsze rozwiązania dostosowane do aktualnych warunków gospodarczo – prawnych;
    W całości legalna działalność profesjonalnego lobbyingu jest efektem starań zmierzających do uzyskania poparcia dla ciekawych, potrzebnych społecznie projektów, zasługujących na utorowanie im drogi do najważniejszych osób w państwie;
    Usługi detektywistyczne Doświadczeni detektywi współpracujący z Kancelarią potrafią nie tylko zdobyć potrzebne klientom informacje, ale również podjąć działania kontrwywiadowcze. Są odpowiednio wyszkoleni, aby zapobiegać wszelkim bezprawnym działaniom skierowanym przeciwko klientowi. W swojej pracy stosują z wielkim powodzeniem sprawdzone metody jak również najnowszą technologię.ancelaria Prawnicza / OBIG Polska Busienss Consulting rozpoczęła działalność na samym początku polskiej drogi do kapitalizmu w 1989 roku, świadcząc wyspecjalizowane usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego, bankowego, upadłościowego, podatkowego i karno-skarbowego. Odzyskiwanie długów i obrót wierzytelnościami było i jest nadal ważnym elementem działalności Kancelarii.


ancelaria Prawnicza / OBIG Polska Business Consulting proponuje swoim klientom współpracę na zasadzie umowy o dzieło, w której klient płaci za dostarczenie gotowego, kompleksowego rozwiązania zapewniającego osiągnięcie postawionego celu.


    Koncentrowanie się na rozwiązaniu problemów klienta, a nie na martwych procedurach nie zrozumiałych dla klietnów;
    Ponad 90% skuteczność w sprawach przyjętych do realizacji (w których zostały złożone deklaracje skuteczności);
    Za cenę jednej możliwość uzyskania konsultacji od kilku specjalistów z różnych dziedzin;
    Indywidualne podejście do klienta;geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy