1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           


mowy zawierane przez większość polskich kancelarii i prawników z klientami to z reguły „umowy starannego działania”. Zapewniają one klientowi jedynie staranność wykonania usługi a nie efekt. Innymi słowy prawnicy sprzedają klientom znajomość procedur, po zastosowaniu których wyniki są często nieprzewidywalne, a co najważniejsze nie spełniają oczekiwań klientów. Kancelaria Prawnicza / OBIG Polska Business Consulting proponuje swoim klientom współpracę na zasadzie umowy o dzieło, w której klient płaci za dostarczenie gotowego, kompleksowego rozwiązania zapewniającego osiągnięcie postawionego celu. Tak, więc dzięki pracy doradców kancelarii klient nabywa nie tyle usługi prawne, których efekt jest na ogół nieprzewidywalny, ale w określonym czasie zyskuje albo realne dochody albo ochronę przed stratą. Opłata za usługi kancelarii stanowi zazwyczaj zaakceptowaną przez klienta prowizję od wygenerowanych korzyści, co samo w sobie stanowi wymierną gwarancję ich uzyskania i nie naraża klienta na dodatkowe koszty.


ancelaria Prawnicza / OBIG Polska Busienss Consulting rozpoczęła działalność na samym początku polskiej drogi do kapitalizmu w 1989 roku, świadcząc wyspecjalizowane usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego, bankowego, upadłościowego, podatkowego i karno-skarbowego. Odzyskiwanie długów i obrót wierzytelnościami było i jest nadal ważnym elementem działalności Kancelarii.


nterdyscyplinarne umiejętności prawników pracujących dla Kancelarii Prawniczej / OBIG Polska Business Consulting umożliwiają przeanalizowanie problemów z zakresu różnych dziedzin prawa. Pozwala to znacznie obniżyć koszty obsługi.


      Koncentrowanie się na rozwiązaniu problemów klienta, a nie na martwych procedurach nie zrozumiałych dla klietnów;
      Ponad 90% skuteczność w sprawach przyjętych do realizacji (w których zostały złożone deklaracje skuteczności);
      Za cenę jednej możliwość uzyskania konsultacji od kilku specjalistów z różnych dziedzin;
      Indywidualne podejście do klienta;geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy