1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                               Niestandardowe myślenie, niekonwencjonalne rozwiązania;
    Naukowe podejście z jednej a pragmatyzm z drugiej strony;
    Doświadczenie konsultantów służbach państwowych;
    Ponad 90% skuteczność w sprawach przyjętych do realizacji (w których zostały złożone deklaracje skuteczności);
    Błyskawiczne pojmowanie istoty najbardziej złożonych problemów;
    Za cenę jednej możliwość uzyskania konsultacji od kilku specjalistów z różnych dziedzin;
    Koncentrowanie się na rozwiązaniu problemów klienta, a nie na martwych procedurach nie zrozumiałych dla klietnów;
    Indywidualne podejście do klienta;
    Determinacja i bezkompromisowość w osiąganiu celów;
    Lojalność i nieprzekupność.ancelaria Prawnicza / OBIG Polska Busienss Consulting rozpoczęła działalność na samym początku polskiej drogi do kapitalizmu w 1989 roku, świadcząc wyspecjalizowane usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego, bankowego, upadłościowego, podatkowego i karno-skarbowego. Odzyskiwanie długów i obrót wierzytelnościami było i jest nadal ważnym elementem działalności Kancelarii.


nterdyscyplinarne umiejętności prawników pracujących dla Kancelarii Prawniczej / OBIG Polska Business Consulting umożliwiają przeanalizowanie problemów z zakresu różnych dziedzin prawa. Pozwala to znacznie obniżyć koszty obsługi.


ancelaria Prawnicza / OBIG Polska Business Consulting proponuje swoim klientom współpracę na zasadzie umowy o dzieło, w której klient płaci za dostarczenie gotowego, kompleksowego rozwiązania zapewniającego osiągnięcie postawionego celu.


geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy