1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           


olskie podmioty gospodarcze są mało kreatywne w wykorzystywaniu narzędzi inżynierii finansowej, bankowej, prawnej i personalnej. Blokuje to ich rozwój oraz prawidłową i swobodną egzystencję na rynku. Kancelaria Prawnicza / OBIG Polska Business Consulting jest nowoczesną firmą doradczą szeroko otwartą na efektywne rozwiązywanie złożonych problemów ekonomiczno – prawnych firm. Oferta Kancelarii obejmuje pełną obsługę prawną średnich i dużych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych z zakresu niemal wszystkich dziedzin prawa. Pod indywidualne zamówienia można dostarczyć klientom niemal wszystkie dostępne na rynkach zagranicznych i krajowych technologie i aplikacje autorstwa współpracujących z Kancelarią wysokiej klasy analityków. Każdy Klient, którego żądania i pretensje mają oparcie w obowiązującym prawie i są uzasadnione, bez względu na rozmiar sił przeciwnych otrzyma od Kancelarii Prawniczej / OBIG Polska Business Consulting skuteczną pomoc w rozwiązaniu jego problemów. Konsultanci Kancelarii w swojej pracy wykorzystują:
       konwencjonalne i niekonwencjonalne techniki negocjacji,
       analizę wieloczynnikową
Kancelaria traktuje sprawy swoich klientów z dużą determinacją, bezwzględnie respektując zasady etyki zawodowej i profesjonalizmu względem każdego klienta, co gwarantuje długotrwałą i owocną współpracę.


fektywna, wielowymiarowa obsługa prawna klienta. Postępowanie ugodowe w zastępstwie procesu sądowego zwłaszcza w sprawach bardzo skomplikowanych nie tylko zmniejsza ryzyko poniesienia wysokich kosztów postępowania sądowego, ale także skraca do minimum czas oczekiwania na rozwiązanie problemu.


geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy