1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           


15 letniej historii Kancelarii Prawniczej / OBIG Polska Business Consulting, skuteczność jej działań potwierdza rozwiązanie imponującej liczby skomplikowanych, zabagnionych spraw, których często nikt nie chciał się nawet podjąć. Roztropne i błyskotliwe rozwiązania tworzone przez doradców Kancelarii utorowały drogę do osiągnięcia postawionych przez klientów celów. W przypadkach zapotrzebowania na wąską specjalistyczną wiedzę, grono prawników jest poszerzane o osoby mające odpowiednie kwalifikacje. Działania Kancelarii koncentrują się na:
       Efektywnej, wielowymiarowej obsłudze prawnej klienta. Oszczędza to jego czas na szukanie wielu wyspecjalizowanych doradców, którzy mogliby się zająć jedynie wybranymi aspektami jego problemów.
       Polubownym rozwiązywaniu sporów za pomocą metod stricte prawnych, których efektem jest ugoda sądowa mająca takie same skutki prawne, jak wyrok sądu. Takie rozwiązanie jest najbardziej korzystne i satysfakcjonujące dla wszystkich stron sporu. Postępowanie ugodowe w zastępstwie procesu sądowego zwłaszcza w sprawach bardzo skomplikowanych nie tylko zmniejsza ryzyko poniesienia wysokich kosztów postępowania sądowego, ale także skraca do minimum czas oczekiwania na praktyczne rozwiązanie problemu. Chroni to także wierzycieli przed otrzymaniem wyroku sądowego, będącego tylko kawałkiem papieru, nie gwarantującym klientowi zamierzonych rezultatów. Np. gdy dłużnik już w momencie zasądzenia wyroku jest niewypłacalny.ancelaria Prawnicza / OBIG Polska Business Consulting jest nowoczesną firmą doradczą szeroko otwartą na efektywne rozwiązywanie złożonych problemów ekonomiczno – prawnych firm. Oferta Kancelarii obejmuje pełną obsługę prawną średnich i dużych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych z zakresu niemal wszystkich dziedzin prawa.


geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy