1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           

dresatami oferty Kancelarii Prawniczej /OBIG Polska Business Consulting są średnie i duże podmioty gospodarcze. Nieprzeciętna zawodowa intuicja konsultantów Kancelarii i ich praktyczna znajomość wielu dziedzin prawa, poparta wieloletnimi doświadczeniami, oraz umiejętnościami ich syntezowania umożliwia:
     zmniejszenie ryzyka zawarcia kontraktów z niewypłacalnymi partnerami,
     ograniczenie agresywnego fiskalizmu państwa.
Osiągnięty efekt to obniżenie kosztów działania i zwiększenie rentowności w przedsiębiorstwach klientów. Gruntowna znajomość specyfiki polskiego rynku i prawa umożliwia konsultantom Kancelarii za każdym razem znajdować optymalne rozwiązania dla firm. Są one zgodne z prawem i dają klientom szanse wykorzystania w stu procentach możliwości tkwiących w rynku. Podstawowymi obszarami działalności Kancelarii są:     Forma prawna,
     Nowoczesna struktura organizacyjna,
     Pomoc w płynnym wejściu na rynek,
     Usprawnianie działań antykonkurencyjnych;
     Audyt w firmie klienta;
     Narzędzia kreatywnej inżynierii prawnej, finansowej i personalnej;ancelaria Prawnicza / OBIG Polska Business Consulting ma wieloletnie doświadczenie w wyprowadzaniu dużych i średnich firm ze stanu zapaści finansowej. Ma to na celu uniknięcie likwidacji lub upadłości...


geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy