1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           


     Właściwy wybór organizacji prawnej spółki, która ma powstać (podmiotowość prawna),
     Nowoczesną strukturę organizacyjną nowego podmiotu,
     Właściwą kadrę (preselekcja i szkolenia personalne),
     Pomoc w płynnym wejściu na rynek (dopasowanie źródeł finansowania do specyfiki działalności, pomoc w zarejestrowaniu w KRS, uzyskanie Regonu i NIP itd.),
      Obliczanie ryzyka, szans i zagrożeń dla nowo powstałej firmy (analiza SWAT),
      Biznes plany spełniające warunki inwestorów i kredytodawców;
      Bazy danych i sprawdzanie wiarygodności kontrahentów, dostawców, wykonawców, itd.,
      Eksperckie doradztwo dla krajowych i zagranicznych klientów.


  runtowna znajomość specyfiki polskiego rynku i prawa umożliwia konsultantom Kancelarii za każdym razem znajdować optymalne rozwiązania dla firm. Są one zgodne z prawem i dają klientom szanse wykorzystania w stu procentach możliwości tkwiących w rynku.      Usprawnianie działań antykonkurencyjnych;
      Audyt w firmie klienta;
      Narzędzia kreatywnej inżynierii prawnej, finansowej i personalnej;  ancelaria Prawnicza / OBIG Polska Business Consulting ma wieloletnie doświadczenie w wyprowadzaniu dużych i średnich firm ze stanu zapaści finansowej. Ma to na celu uniknięcie likwidacji lub upadłości...


geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy