1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           


ancelaria Prawnicza / OBIG Polska Business Consulting ma wieloletnie doświadczenie w wyprowadzaniu dużych i średnich firm ze stanu zapaści finansowej. Ma to na celu uniknięcie likwidacji lub upadłości, a gdy się nie uda się temu zapobiec – minimalizowanie strat. Kancelaria pomaga również klientom obciążonym przeterminowanymi kredytami bankowymi lub innymi zaległościami płatniczymi. Można to osiągnąć poprzez:
    Precyzyjnie obliczone programy naprawcze dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów,
    Skuteczne organizowanie źródeł finansowania każdego typu:
    Rządowe lub unijne dotacje dla irm
    Unijne fundusze celowe i pomocowe,
    Prywatne źródła inwestycyjne,
    Kredyty bankowe.


runtowna znajomość specyfiki polskiego rynku i prawa umożliwia konsultantom Kancelarii za każdym razem znajdować optymalne rozwiązania dla firm. Są one zgodne z prawem i dają klientom szanse wykorzystania w stu procentach możliwości tkwiących w rynku.     Forma prawna,
     Nowoczesna struktura organizacyjna,
     Pomoc w płynnym wejściu na rynek,
     Usprawnianie działań antykonkurencyjnych;
     Audyt w firmie klienta;
     Narzędzia kreatywnej inżynierii prawnej, finansowej i personalnej;geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy