1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           
ancelaria Prawnicza / OBIG Polska Business Consulting świadczy pomoc prawną oraz rozwiązuje problemy towarzyszące zakupowi, sprzedaży oraz zamianie nieruchomości.
      Pośrednictwo w sprzedaży, zakupie lub wynajmie nieruchomości,
      Wyszukiwanie tzw. okazji na licytacjach i przetargach,
      Pomoc prawna w pokonywaniu barier biurokratycznych,
      Pomoc prawna dla zagranicznych klientów,
      Odzyskiwanie zagrabionych przez państwo lub samorządy nieruchomości.geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy