1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           

ancelaria Prawnicza / OBIG Polska Business Consulting świadczy pomoc prawną oraz rozwiązuje problemy towarzyszące zakupowi, sprzedaży oraz zamianie nieruchomości. Pośrednictwo w sprzedaży, zakupie lub wynajmie nieruchomości inwestycyjnych, a w szczególności gruntowych i rolnych z przeznaczeniem na siedziby firm lub w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej.
    Wyszukiwanie tzw. okazji na licytacjach komercyjnych, przetargach prowadzonych przez banki i syndyków masy upadłościowej (np. nieruchomości stanowiące zabezpieczenie niespłaconych kredytów, itp.).
    Pomoc prawna w pokonywaniu barier biurokratycznych, jakie klient napotyka przy wyjednywaniu dokumentów - niezbędnych do prawomocnego nabycia nieruchomości.
    Pomoc prawna dla zagranicznych klientów w uzyskiwaniu zezwoleń na zakup nieruchomości w Polsce wydawanych przez MSWiA.
    Współpraca z pośrednikami, którzy mają opinię najlepszych na rynku nieruchomości, specjalizujących się między innymi w zakresie:
     Zamiany lokali komunalnych i własnościowych,
     Sprzedaży nieruchomości z lokatorami, z niewyjaśnionymi zaszłościami i problemami prawnymi, negocjowanie i rozwiązywanie konfliktów pomiędzy właścicielami itd.,
     Odzyskiwanie zagrabionych przez państwo lub samorządy nieruchomości, (korzystne umowy cesji praw i roszczeń).
W zakresie pośrednictwa i obrotu nieruchomości Kancelaria Adwokacka / OBIG Polska Business Consulting stale współpracuje z Agencją Pośrednictwa i Obrocie Nieruchomości MANNA. Obie te firmy mieszczą się pod tym samym adresem i ściśle ze sobą współpracują, co gwarantuje bardzo wysoką skuteczność w zakresie doradztwa i obrotu nieruchomościami.


geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy