1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           


Rozdział: I kIIIpII kIIIpIII kIIIpIV kIIIpV kIIIpVI kIIIpVII kIIIpVIII kIIIpIX kIIIpI kIIIpII kIIIpIII  
.
szyscy wiemy, że pewność obrotu przyczynia się do pewności uzyskania dochodu, a od dochodów płacimy podatki. Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa stabilne to te, które zdobyły zamówienia. Uzyskanie zamówień na cały rok jest gwarancją dobrobytu w tym roku. Aby zdobyć zamówienia, wydajemy średnio ………% na reklamę i koszty związane z działalnością marketingową. Sięgają one …..% obrotu tych, którzy te wydatki ponoszą. Zamówienia zdobywamy też płacąc łapówki. Generujemy w ten sposób powstawanie szarej strefy i błędne koło się zamyka. Koszty marketingu, reklamy i łapówek łącznie zabierają z naszego dochodu od 10%, w optymistycznym wariancie, do nawet 25% naszego obrotu! Średni zysk z tego to….. w …….
akie mniej kosztowne środki niż marketing (w tym reklama) mogą je zastąpić, aby przedsiębiorcy dokonywali dużych sprzedaży?
Do wyeliminowania nieuzasadnionych kosztów reklamy i marketingu w ogóle drenujących gospodarkę jako całość oraz mających katastrofalne skutki dla podmiotów gospodarczych, niezbędny będzie radykalny wzrost zaangażowania placówek naukowych w proces certyfikacji wyrobów, towarów, produktów i usług. Certyfikacja winna uwzględniać aspekty i atrybuty nie tylko użytkowe i techniczne wyrobów certyfikowanych, ale także ich walory artystyczne i estetyczne. Angażować powinniśmy więc nie tylko placówki naukowe, ale i artystyczne. Pierwszym wymiernym efektem zastosowania tego rozwiązania będą znacznie mniejsze środki wydawane przez przedsiębiorców na reklamę. A koszty poniesione na marketing przeznaczone będą na szlachetny cel, jakim jest dofinansowanie nauki oraz sztuki.
KONIEC ERY NIEDOUCZONYCH DEMIURGÓW REKLAMY. Wreszcie specjaliści od reklamy i marketingu popychający nieustannie nasze społeczeństwo w stronę konsumpcjonizmu stracą rolę demiurgów. Niestety obecnie od nich wciąż zależy, czy towar lub usługa się sprzeda, czy też wydadzą na nią swój wyrok. Reklama przestanie być krociowym interesem, a jej miejsce całkowicie słusznie zajmie nauka i sztuka. Nikt jeszcze po 1989 roku nie potrafił przywrócić roli nauce i sztuce prestiżu, jaki one miały przed rokiem 1989 w II RP oraz PRL. Wyznaczamy i proponujemy nowe miejsce nauce i sztuce w realiach rynkowych gospodarki III-go tysiąclecia. Wystarczy to rozwiązanie zrealizować, aby polska sztuka i nauka rozkwitła na nowo. Najdalej w przeciągu najbliższych 10 lat zatrzymany zostanie odpływ intelektualistów z naszego kraju.aproponowany przez nas system certyfikacji spowoduje, że np. proszek DOSIA zostanie tak wszechstronnie przebadany, iż porównane zostaną przez naukowców w procesie certyfikacji kompletnie wszystkie jego cechy, z cechami innych dostępnych na rynku proszków. Zostaną określone i opracowane kategorie tego samego produktu, ale w różnej klasie i w różnych cenach. I - najlepsze, II - b. dobre, III - dobre, IV – niesklasyfikowane. W każdej ww. kategorii będą również podklasy np. a, b, c, d etc.. klasyfikujące dany towar lub usługę praktycznie z każdego punktu widzenia (ergonomii wyglądu, ekonomii etc..). Instytuty naukowe będą także certyfikowały towary i produkty z punktu widzenia prawdziwości danych o produkcie deklarowanych przez ich wytwórcę. Wyczerpujące i szerokie, wielostronicowe uzasadnienia, dostępne na stronie www lub na ulotce przy towarze powinny zastąpić kampanie telewizyjne, radiowe i prasowe, w których jest masa kłamstw, bzdur a za które per saldo my wszyscy płacimy milionami i miliardami Euro. Te pieniądze po części zostaną w naszych - podatników kieszeniach - a po części zasilą naukę i sztukę. Koniunktura na reklamę na przestrzeni 2-5 lat zawrotnie spadnie. Również producenci i firmy handlowe i usługowe dysponując w ręku certyfikatami przestaną się prześcigać w nadawaniu jak najlepszego opakowania swym usługom, towarom lub produktom wiedząc, że najważniejsza jest zawartość, którą w takiej sytuacji będą starali się zapewnić na najwyższym lub choćby deklarowanym przez nich poziomie.

szechobecna reklama drenująca kieszenie i mózgi. Pomniejszona zostanie również rola, jaką obecnie ma reklama w życiu publicznym i gospodarczym. Obecnie media przesiąknięte są konsumpcjonizmem. Dźwięczą nam w głowach hasła reklamowe podkreślając w nas materializm, nie zależnie od tego, czy nasza natura jest materialistyczna czy nie. Zachęcając nas do zakupu miliona rzeczy, „bez których nie można się obyć”, mimo że tak naprawdę wcale nie są nam potrzebne, zajmując tylko miejsce. Tak jednak wcale być nie musi.
Konsumpcjonizm i materializm światopoglądu pracodawców i pracobiorców stymuluje rozwój gospodarczy i zapewnia stały przyrost obrotów. Musimy jednak znaleźć jakiś rodzaj modus vivendi uwzględniający specyfikę narodową Polaków. Jeśli wiemy bowiem, że cechą charakterystyczną Polaków jest brak solidarności pomiędzy nami oraz zawiść, i inne paskudne przywary (etc.), to nie możemy dalej swobodnie forsować atmosfery festiwalowo – teleturniejowej w mediach, głównie TV oraz włażących z buciorami w nasze życie reklam, które są optymistycznymi i pozytywnymi mantrami głównie dla najbogatszych. Zachęcanie biednych do kupna luksusowego samochodu marki Saab lub zmywarki do naczyń za 5000 PLN wyprowadzają ludzi z równowagi i popychają w stronę przestępczości, albo w odrzucenie społeczne, albo na margines społeczny wprost w ramiona rewolucji. Konsumpcjonizm i ciągła atmosfera festiwalowo - teleturniejowa podtrzymywana przez media dzieli społeczeństwo. Państwo Polskie musi wreszcie to też skonstatować.

Nasza koncepcja może nie wprowadza zasad ogólnej szczęśliwości i równości społecznej, bo to nie jest możliwe do osiągnięcia. Natomiast możliwe jest zlikwidowanie państwa podstępnych oligarchów, kolesi, złodziei, zorganizowanych przestępców i kryminalistów spośród, których największymi przestępcami są urzędnicy państwowi i współpracujący z nimi kolesie, którzy ujeżdżają Państwo Polskie jak starą szkapę. To jest możliwe do osiągnięcia.

Na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy opublikujemy koncepcję systemu ochrony zdrowia i opieki socjalnej oraz rozwoju rolnictwa. Cieszymy się, że ostatnio czerwone a wcześniej białe betony padły i skruszyły się, tworząc puste pole, na którym mogą rozkwitnąć nasze rewolucyjne pomysły, które zapoczątkują zmiany, mamy nadzieję, nie tylko w naszym kraju.
geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy