Network

 • Polska, Warszawa, Kraków, Szczecin, Rzeszów, Białystok
 • Niemcy, Berlin, Frankfurt n/Menem, Hamburg, Heidelberg
 • Szwajcaria, Zurych
 • Liechtenstein, Schaanwald
 • Węgry, Budapeszt
 • Czechy, Praga
 • USA, New York, Waszyngton
 • Chiny, Pekin, Szanghaj, Hongkong
 • Litwa, Wilno, Kowno
 • Rumunia, Bukareszt
 • Holandia, Amsterdam
 • Grecja, Ateny
 • Serbia, Belgrad
 • Tadżykistan, Duszanbe
 • Ukraina, Kijów, Lwów
 • Kazachstan, Nur-Sułtan
 • Rosja, Moskwa
 • Łotwa, Ryga
 • Estoni, Tallinn
 • Malta ,Valletta
 • Sycylia, Palermo
 • Włochy, Rzym
 • Kanada, Toronto, Niagara, Vankouwer
 • Meksyk, Imeksyk
 • Gwatemala, Gwatemala
 • Belize, Belmopan
 • Honduras, Tegucipalba
 • Salvador, San Salvador
 • Albania, Tirana
 • Argentyna, Buenos Aires
 • Australia, Canberra, Sydney
 • Seszele, Victoria
 • Mauritius
 • Vanuatu
 • Wyspy Dziewicze USA
 • Wyspy Dziewicze GB Road Town
 • Sant Kitts i Nevis
 • Panama
 • Malediwy
 • Makao
 • Turcja, Ankara
 • Wietnam, Hanoi
 • Korea Południowa, Seul
 • Austria, Wiedeń, Salzburg
 • Białoruś, Mińsk
 • Bułgaria, Sofia
 • Wielka Brytania, Londyn
 • Kongo
 • Kostaryka, San Jose
 • Cypr, Nikozja
 • Gruzja, Tbilisi
 • Giblartar GB, Giblartar
 • Indie, Delhi
 • Indonezja, Dżakarta
 • Irlandia, Dublin
 • Luksemburg, Luksemburg
 • Martynika, Ford- de France
 • Maroko, Casablanka
 • Słowacja, Bratysław
 • Tajlandia, Bangkok

Zespół zagraniczny

Zespół zagranicznych współpracowników jest bardzo liczny. Liczy kilkuset adwokatów, księgowych, biegłych, audytorów, doradców podatkowych i pracowników umyślnych zdolnych do wykonywania zadań specjalnych powierzonych przez klienta na obszarach krajów uwidocznionych na mapie. Są to kraje uwidocznione na powyższej mapie. Nie podajemy dokładnych danych teleadresowych naszych współpracowników zagranicznych na naszej stronie internetowej bez uzasadnionego powodu. Kiedy jednak zawieramy umowę z klientem wskazujemy osobę do obsługi klienta. Jej numery telefonów, adres biura, adres mailowy i pozostałe koordynaty, których podania wymaga współpraca.

W pryncypiach nie być oportunistą.
W drobiazgach nie mieć oporów.
Mieć odwagę i być sobą.

Św. Jan Paweł II

Formuła doradztwa prawnego

Czy wąsko się specjalizować? Czy też wysoki, profesjonalny poziom doradczy utrzymywać w kancelarii w zakresie obejmującym znajomość wszystkich dziedzin prawa?
Są to pytania nurtujące niemal całe środowisko prawnicze, zawodowo trudniące się doradztwem. Na te pytania, które dziś zajmują środowisko prawników nasza Kancelaria odpowiedziała wiele lat temu. W Polsce naonczas tak postawić zagadnienie potrafiły tylko nieliczne międzynarodowe, duże korporacje prawnicze. Wszyscy prawnicy wykonujący zawód wiedzą, że nawet wybitnie utalentowanemu adwokatowi, lecz działającemu w indywidualnej kancelarii, trudno jest ze względów czysto technicznych posiąść całą wiedzę prawniczą. Z kolei specjalizacja w jednej dziedzinie prawa, stanowi istotne ograniczenie w dziedzinach pozostałych. Problem przez naszą kancelarię rozwiązany został w taki oto sposób:
Zarówno zatrudnieni na stałe umowy, jak i współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi i inni konsultanci wąsko się specjalizują. Kancelaria jednak, jako firma prawnicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprost przeciwnie. Nie specjalizuje i nie zamierza się specjalizować. Atutem kancelarii jest jej interdyscyplinarne podejście do prawa i wszystkich jego dziedzin, rozumianych w zintegrowany, holistyczny sposób, w środowisku ustawy zasadniczej i pozostałych ustaw o zasadniczym znaczeniu dla obrotu.

Bóg nie ma za złe głupcom,
że się nie uczą.
Ma za złe, że nie uczą głupców.

Jan XXIII

I drobnostek nie należy lekceważyć. Bo one są podstawą doskonałości. A doskonałość
nie jest drobnostką.

Michał Anioł

Formuła naszych usług prawniczych nieco różni się od praktyki prawników analizujących stany faktyczne opisane przez klientów, którzy skupiają całą uwagę na wyszukiwaniu zagadnień wyłącznie prawnych, w dodatku tylko spośród dziedzin prawa dobrze im znanych. W czasie wywiadów, które od lat przeprowadzamy z klientami, nigdy nie ignorujemy faktów na pierwszy rzut oka nie związanych ze sprawą, w ogóle ze sobą nie powiązanych, dotyczących wielu dziedzin i obszarów nauki, gospodarki, prawa, psychologii, etc. Nie raz podtykane nam pod nos przez klienta fakty nacechowane były ich przeogromną intuicją. Nawet zespół dobrany z najznakomitszych prawników istotnie ogranicza brak specjalisty – analityka biegłego z zakresu analiz wieloczynnikowych. Jak bowiem zawodowy doradca miałby ogarnąć wielowymiarowość i wielopłaszczyznowość problemu, z którym przychodzi do niego klient, kiedy wymaga to znajomości wielu dziedzin prawa oraz dyscyplin pokrewnych. No i przede wszystkim znajomości życia – finansowego, gospodarczego, podatkowego, etc. Ponadto, kto miałby zdiagnozować, o kogo należy poszerzyć zespół rozwiązujący problem, aby klientowi zagwarantować w umowie rezultat, a nie samo tylko staranne działanie. Interdyscyplinarność naszej Kancelarii stanowi jej największy atut, z tym że interdyscyplinarność kancelarii jako firmy prawniczej. To oczywiście nie to samo, co interdyscyplinarność prawników, których ona zatrudnia. Kancelaria zebrała zawodowych analityków z dużymi osiągnięciami i tylko dzięki ich pracy możliwe jest wykorzystanie wąsko wyspecjalizowanych prawników ze specjalistycznych dziedzin prawa.

Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.

Abraham Lincoln

Zawieranie umowy z Kancelarią

Usługi stricte prawne, procesowe, których rezultat jest przyszły i niepewny, uzależniony bowiem wyłącznie od sądu, prokuratury lub innego organu państwa, kontraktujemy na podstawie umów starannego działania.

Niespodziewane przypadki częściej występują niż oczekiwane.

Plaut

Bóg nie patrzy na to, co dajemy, lecz na to, co zostawiamy sobie.

Św. Ambroży
We wszystkich pozostałych przypadkach kancelaria proponuje klientom zawarcie umowy o dzieło. Na zasadzie takiej umowy klient płaci wynagrodzenie tylko wówczas, gdy otrzyma gotowe rozwiązanie, gwarantujące osiągnięcie postawionego celu. Nie za wiele kancelarii może zagwarantować rezultat. Prawnicy większości innych kancelarii za wystarczająco chwalebne i godne wynagrodzenia uznają sam wysiłek zmierzający do osiągnięcia celu. Sam cel zaś pozostawiając losowej grze przypadków. Nasz klient nabywa nie tyle same usługi prawne, których zarówno postać z jego punktu widzenia, jak i efekt jest nieprzewidywalny, lecz konkret. Wynagrodzenie Kancelarii stanowi zaakceptowaną przez klienta prowizję od wymiernych korzyści osiągniętych dzięki naszej pracy. Jest to najlepsza gwarancja korzyści, nie narażająca klientów na koszty owego słynnego, starannego, prawniczego działania, trwającego nieraz latami bez żadnych, wymiernych rezultatów.

Formy usług prawnych

W siedzibie klienta

1. Stały adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, etc. na cały etat lub ułamkową część do wyłącznej dyspozycji klienta w wybrane, lub we wszystkie dni robocze;
2. Jednorazowe porady, konsultacje, negocjacje, ww. prawników i/lub doradców;
3. Usługi coachingowe oraz mentoringowe dedykowane klientom, którzy potrzebują rozwiązań prawnych z wykorzystaniem jednak metod typowych dla coachingu, mentoringu, psychologii, psychoanalizy, etc..
4. Usługi w wąskim lub szerokim zakresie przedmiotowym i podmiotowym zlecane doraźnie telefonicznie, mailowo, itd., lub planowo w formie pisemnej;
5. Stały lub okresowy, jawny, lub niejawny nadzór nad dowolną aktywnością w firmie klienta, lub w przypadku osób fizycznych w jego życiu (zawodowym, osobistym, rodzinnym) o stricte prawnym charakterze, lub w zakresie innych, pokrewnych dziedzin doradztwa w tym m.in. coachingu, mentoringu, psychologii, psychoanalizy, etc….
w środowisku ustawy zasadniczej i pozostałych ustaw o zasadniczym znaczeniu dla obrotu.

W siedzibie Kancelarii

To samo co wyżej (punkty od 1 do 5), tyle że w naszej siedzibie, a ponadto:
1. Meetingi konsultacyjne, doradztwo i poradnictwo jednej lub kilku osób, znawców różnych dziedzin prawa i innych dyscyplin z możliwością udziału analityka – specjalizującego się w analizie wieloczynnikowej;
2. Konsorcjum naszych i zewnętrznych prawników, lub doradców z innych dziedzin (dla bardziej złożonych problemów) z możliwością udziału analityka – specjalizującego się w analizie wieloczynnikowej, lub z udziałem coacha ( mentora);
3. Sala konferencyjna do spotkań z klientami i negocjacji z przeciwnikami procesowymi.

Poza siedzibą Kancelarii

(dowolne miejsce w kraju lub na świecie)

1. Prowadzenie negocjacji lub asysta;
2. Reprezentacja przed polskimi i zagranicznymi sądami, urzędami, instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi.

Godziny pracy:
9:00 do 17:00
sytuacje nadzwyczajne:
24h/7
PL: +48 22 832 59 00 /01
+48 503 014 097
kancelaria@obig.pl