Międzynarodowe
usługi prawne

  • Money Service Business (MSB)
  • Escrow Services/Payment Service
  • Doradztwo biznesowe
  • Rynki kapitałowe
    i Private Equality
  • Cło, import i prawo handlowe
  • Tax/podatki
  • Corporate Commercial
  • Bankowość i instytucje finansowe

Money Service Business (MSB)

Ważną część świadczonych przez nas usług prawnych stanowią usługi finansowe, polegające na transferze dużych kwot pieniędzy. Trust Money Transfer OBIG group spełnia najwyższe standardy etyczne i zawodowe w tym zakresie. Z ogromną determinacją dbamy o reputację naszego Trust Money Transfer, by nie stał się narzędziem, lub ofiarą jakiejkolwiek nielegalnej działalności. Rynek finansowy tworzy wiele pokus, by wykraczać poza granice prawa. Prawdziwą sztuką jest pod każdym względem osiągnąć cel postawiony przez klienta bez wykraczania poza granice prawa. Przestrzeganie przepisów państw, na obszarze których działają nasi klienci, to nasz najwyższy priorytet. Być skutecznym, do bólu skutecznym, pielęgnując jednocześnie w naszej organizacji kulturę legalizmu. Na to stawiamy od lat. Aby osiągnąć tak postawione cele, regularnie doskonalimy nasze praktyki zgodności i regularnie szkolimy pracowników. Chcemy być pewni, że są świadomi przepisów i swoich obowiązków. Skuteczności w działaniu, w osiąganiu celów, które stawiają nam nasi klienci, uczą nas byli funkcjonariusze służb..…..państwowych– zawodowcy w swojej dziedzinie. Elita wśród elit.
W ramach usług finansowych dla biznesu, lub aplikacji, należy wymienić:
– Remisja, lub przekazy pieniężne.
– Przyjmowanie gotówki w celu dalszego przekazu, lub wymiany walut.
– Przekazy pieniężne o zasięgu globalnym.
– Realizacja czeków, przekazów pieniężnych, kart o przechowywanej wartości, lub ich sprzedaż.
– Usługi inwestycyjne o globalnym zasięgu.
– Opcjonalnie usługi finansowe : pożyczki inwestycyjne, kredyty w rachunku bieżącym, kredyty gotówkowe,
– Płatności za pomocą aplikacji (między płatnikiem a dostawcą).
– Wymiana walut.
Wejście do nowych krajów wymaga integracji z dostawcami płatności, lokalnymi podmiotami, bankami, dostawcami usług walutowych i dostawcami usług zgodności. OBIG group usuwa przeszkody, pokonuje złożoność procedur, zaś wysokie koszty zarządzania niezintegrowanego charakteryzujące większość znanych systemów oraz podejście dostawców trwale usuwa w przeszłość. Proponujemy znacznie więcej lokalnych opcji płatności w celu zwiększenia współczynnika konwersji. W skali globalnej średnio 79% koszyków zakupów online jest porzucanych. Umożliwienie klientom dokonywania płatności preferowaną metodą lokalną – gotówką, przelewem bankowym, fakturą post-paid, kartą, lub ewalletem zwiększa konwersje transgraniczne.

Escrow Services/Payment Service

ESCROW SERVICES. Realizując na zlecenie klienta transakcję handlową, jako agent escrow gdziekolwiek na świecie w Turcji, w USA, w Rosji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, w Boliwii, na Malcie, etc.., możemy wydatnie pomóc firmom. Transferujemy własność intelektualną, domeny internetowe, papiery wartościowe, niemal każdy rodzaj transakcji finansowych, zapewniając naszym klientom zaawansowane, niezwykle zindywidualizowane usługi escrow. Ich celem może być przechowywanie aktywów, lub transakcje biznesowe – finansowe koniecznie wymagające mechanizmu escrow np. w odniesieniu do transferu własności intelektualnej, różnego typu aktywów, akcji, cennych przedmiotów kolekcjonerskich , etc..

 

Z escrow niezbywalnie związane są prawa i przedmioty wartościowe, akcje na okaziciela, poufne akty notarialne, zwalnianie kwot pieniędzy w określonych, z góry ustalonych warunkach, np. poprzez uzależnienie wypłaty od wystąpienia określonego zdarzenia(warunkowego), czy jak kto woli, od spełnienia warunku. Depozytariusz nie jest stroną umowy escrow. Jest opiekunem depozytu. Nie może w trakcie obowiązywania zmieniać warunków, ani uniemożliwiać ich zmiany stronom umowy. Umowa, którą depozytariusz musi zawrzeć to umowa depozytu, zgodnie z jej warunkami. Zawsze depozytariusz jest osobą najwyższego zaufania. Jeśli wyda depozyt niewłaściwej osobie, lub w niewłaściwym czasie, ponosi odpowiedzialność wobec deponenta.

 

ESCROW – powiernictwo. Nie musi odnosić się tylko do pieniędzy. Może dotyczyć dokumentu zdeponowanego w Kancelarii do czasu wykonania określonej czynności, lub zaistnienia zdarzenia określonego w dokumencie. Depozyt w formie dokumentu jest przechowywany przez Kancelarię, dopóki nie zostanie osiągnięty cel zdefiniowany treścią dokumentu. Gdy warunek określony w dokumencie, lub w umowie powierniczej zostanie spełniony, Kancelaria przechowująca pismo przekazuje je stronie uprawnionej do jego otrzymania (tzw. drugie doręczenie).

 

Każdy dokument spełniający wymogi prawa, może być prawidłowo zdeponowany w depozycie escrow. W depozyt można na przykład złożyć zobowiązanie do zapłaty, akt notarialny, patent, hipoteka, czek, licencja obligacja, lub umowa sprzedaży nieruchomości, etc.. Termin escrow obecnie używany jest do opisania depozytu pieniężnego. Początkowo jednak odnosił się wyłącznie do depozytu w formie dokumentu, lub innego instrumentu o dużo bardziej formalnej konotacji. Poprzez swoje struktury Kancelaria Prawnicza OBIG klientom na całym świecie zapewnia międzynarodowe usługi escrow w zakresie zdefiniowanym wyłacznie przez potrzeby klienta. Kancelaria specjalizuje się w międzynarodowych usługach escrow na całym świecie.

 

Umowa escrow to kontrakt. Strony umowy ustalają, kiedy przedmiot depozytu zostanie zwolniony i jakie warunki muszą być spełnione. Nigdy po dacie zawarcia umowy escrow, warunki przechowywania i wydania dokumentu, lub pieniędzy nie mogą być zmienione. Ich pełny katalog precyzuje dokładnie umowę, lecz dotyczy to zwłaszcza przypadków braku porozumienia wszystkich zainteresowanych stron.

 

PAYMASTER SERVICE. Klienci, którym należą się duże sumy pieniędzy z różnych źródeł krajowych i zagranicznych z różnych stron świata potrzebują profesjonalnej i przede wszystkim bezpiecznej obsługi owych płatności. Chodzi o to by, pieniądze bezpiecznie dotarły do banku docelowego. OBIG group ma duże doświadczenie i międzynarodową infrastrukturę do dystrybucji dużych płatności. Jest wiele powodów, by usługę PAYMASTER SERVICE wykonywała profesjonalna kancelaria, zwłaszcza przy obsłudze dużych kontraktów.

 

OBIG group jest tym czego szukasz. Robimy to najlepiej. Obsługujemy duże, niestandardowe, unikalne transakcje. Wypłacamy na rzecz naszych klientów bardzo wysokie kwoty i nikt nie zatrzymuje transakcji, nie blokuje kwot i nie trzeba długo czekać do wyjaśnienia sprawy. Podobnie jak w escrow dostosowujemy wybrany specjalnie dla Ciebie instrument finansowy, lub dla Twojej firmy. OBIG group ma do dyspozycji cały zespół ekspertów, których celem jest zagwarantować Ci pewność, że Twoje płatności są otrzymywane prawidłowo i zgodnie z prawem. To sprawia, że PAYMASTER SERVICE jest alternatywą dla escrows. W każdej fazie świadczenia tej usługi Kancelaria Ci asystuje i jest bezpośrednio z Tobą, chcąc spełnić Twoje specyficzne potrzeby. Również jednak obciąży Cię znacznie mniej za usługi płatnicze, niż większość oferentów usług escrow. Na przykład po opłaceniu w 100% uzgodnionej stawki za PAYMASTER SERVICE usługa prawnicza za pomoc i doradztwo prawne dotyczące realizowanych transakcji jest darmowa. Ponadto Kancelaria nie pobiera żadnych opłat rejestracyjnych za PAYMASTER SERVICE, pozwalając Ci zarejestrować się za darmo. Efekt netto to więcej twoich pieniędzy w twojej kieszeni. Bez wydawania ich na opłaty.

 

Jako PAYMASTER SERVICE jesteśmy wystarczająco doświadczeni w usługach płatniczych. Usługi te obligatoryjnie musi wykonywać cały zespół profesjonalistów, a nie zaś jednostka nawet wybitnie utalentowana. Stworzyliśmy punkty kontaktowe na całym świecie. Do dyspozycji naszych klientów. Nasz zespół to ogólnoświatowy zespół oddanych profesjonalistów pozostających do dyspozycji naszych klientów 24 godziny na dobę na całym świecie.

 

Jesteśmy waszym międzynarodowym zleceniobiorcą. Spełniamy wymóg bycia niezależną i neutralną stroną trzecią w każdym momencie od pierwszego z nami kontaktu do zakończenia i rozliczenia usługi.

 

Przychody, zyski, dywidendy oraz prowizje naszych klientów są bezpiecznie deponowane na rachunku OBIG. Są dystrybuowane bez zbędnej zwłoki dokładnie według ustalonych warunków i zasad zawartych w umowie łączącej klienta z Kancelarią. Kancelaria Prawnicza OBIG inaczej niż większość paymasterów dysponuje rachunkami walutowymi w kilkudziesięciu walutach, w tym w euro. Dzięki temu nie będą Państwo obciążani opłatami za przewalutowanie, jeżeli uzyskane przez was przychody, zyski, dywidendy i prowizje będą otrzymywane i wypłacane wam w różnych walutach.

Doradztwo biznesowe

Ważny dział naszych usług prawnych stanowi doradztwo strategiczne. Naszym głównym celem jest nie samo tylko przewidywanie niekorzystnych skutków prawnych dla naszego klienta, ale również im zapobieganie. Przy okazji świadczenia naszych usług prawnych staramy się również wzmocnić przewagę konkurencyjną firmy naszego klienta dzięki naszym zasobom zupełnie, w tym zwłaszcza wyjątkowej wiedzy naszych specjalistów. Niebagatelną też rolę pełnią nasze międzynarodowe powiązania.

Doradztwo strategiczne obejmuje następujące usługi:

– Kontrakty i umowy z zakresu prawa prywatnego, w tym transakcje strategiczne (krajowe i międzynarodowe).

– Negocjacje biznesowe w maksymalnie szerokim zakresie, w tym rozstrzyganie sporów gospodarczych.

– Prawo korporacyjne (krajowe i międzynarodowe).

– Doradztwo prawne w zakresie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

Rynki kapitałowe
i Private Equality

Pragnąc usprawnić działalność korporacyjną firmy często docierają do punktu, w którym albo muszą pozyskać dodatkowy kapitał na rozwój, albo muszą połączyć się z partnerem strategicznym.

Nasze usługi prawne wspierają cały cykl życia transakcji. I bez znaczenia jest, czy nasz klient chce kupić, czy sprzedać firmę. Czy też znaleźć partnerów strategicznych.

Niezależnie od przebiegu rozmów/negocjacji zawsze stajemy po stronie firmy. Aktywnie pomagamy przedsiębiorcom na etapie opracowania i wdrożenia strategii, jeśli celem klienta było znalezienie właściwego inwestora instytucjonalnego, prywatnego, czy też partnera strategicznego.

Inwestorom oraz instytucjom finansowym doradzamy w transakcjach inwestycyjnych i projektach na całym świecie bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych. Jeśli kraj, region, teren jest wyjątkowo ciężki, czy to ze względów politycznych, kryminalnych, czy klimatycznych zawsze jest to tylko kwestia rachunku zysku i strat.

Wszystkim naszym klientom zapewniamy dostęp do opcji finansowania i naszych kontaktów z wieloma instytucjami finansowymi na całym świecie oraz z wiodącymi bankami inwestycyjnymi, firmami private equity.

Usługi Kancelarii Prawniczej OBIG z tego zakresu obejmują:

– Opracowywanie i badanie struktury transakcji, negocjacje i ich realizacja.

– Badanie due dilligence (DD) prawne, finansowe i ekonomiczne.

– Opracowywanie i wdrażanie strategii.

– Identyfikacja/ocena wybranych oraz potencjalnych sprzedawców, nabywców, partnerów strategicznych.

– Identyfikacja i wybór instytucji finansowych.

Cło, import i prawo handlowe

Standardy prawnicze i biznesowe jednego kraju nie zawsze przekładają się na praktykę prawniczą i biznesową wymaganą w kraju naszego kontrahenta. Chodzi o takie zapanowanie nad transakcjami klienta, by regulacje prawne dotyczące importu i eksportu towarów i usług swobodnie przekraczały wszystkie granice krajów pośrednich, a przepisy regulacyjne służyły naszemu klientowi, nie stanowiąc żadnej bariery. Dzięki biegłej znajomości systemów prawa krajowego oraz prawa międzynarodowego Kancelaria spełnia rolę strażnika egzekwującego nie tylko własne – krajowe przepisy importowe i eksportowe, lecz również przepisy innych krajów, lub regionów z obszaru rynku (handlu) światowego – globalnego.

Nasi doradcy i specjaliści dysponują dużym doświadczeniem, niosąc pomoc prawną na rzecz zagranicznych i krajowych firm w zakresie dotyczącym przestrzegania przepisów agencji celnych import/export produktów.

Nasza rola względem klientów Kancelarii jest proaktywna. Zapewniamy im usługi prewencyjne w zakresie dotyczącym obowiązku wykazania zgodności produktów z właściwymi przepisami prawa przed wjazdem, lub wyjazdem za granicę. W przypadku jednak firm, które zostały już zatrzymane, bo nie skorzystali wcześniej z naszych usług, współpracujemy z właściwymi agencjami, dostarczając im odpowiednie dokumenty np. badania. Chcąc przywrócić stan zgodności z prawem i usunąć naruszenie, które spowodowało zatrzymanie.

W szerokim gronie naszych specjalistów są tacy, którzy reprezentowali naszych klientów w konkretnych obszarach prawa celnego i handlu międzynarodowego niemal na wszystkich kontynentach. Tego rodzaju usługi świadczymy jednak tylko wtedy, gdy towarzyszą innym przez nas również świadczonym usługom np. escrow agent, paymaster, lub inne usługi finansowe, lub prawne. Nie podejmujemy się samej obsługi celnej i dokumentowej bez innego naszego zaangażowania w klienta.

Tax/podatki

Przedsiębiorstwa i osoby fizyczne działają w oparciu o skomplikowane i ciągle zmieniające się przepisy podatkowe. Zapewniamy naszym klientom skuteczną pomoc w tej dziedzinie prawa. O tym, czy przyjmiemy do obsługi sprawę, zdecydują rozmowy z nami i negocjacje. Znacznie rzadziej angażujemy się w prace na rzecz klienta charakteryzujące typowe firmy księgowe. Nasi doradcy podatkowi najchętniej podejmują się planowania podatkowego dla transakcji o znacznej wartości, liczonych w milionach dolarów oraz sporami podatkowymi.

PLANOWANIE PODATKOWE i obsługa transakcji w naszej praktyce podatkowej koncentruje się na doradzaniu klientom w kwestiach przewidywania konsekwencji w wielu różnych obszarach zaplanowanych działań z zakresu prawa podatkowego. W tym mi.in.:

– Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowe i zagraniczne na obszarze praktycznie wszystkich kontynentów oraz spółki osobowe i joint venture.

– Fuzje i przejęcia.

– Transakcje finansowe inwestycyjne krajowe i zagraniczne, w tym inwestycje w nieruchomości, lub w fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości.

– Planowanie sukcesji biznesowej.

– Organizacje charytatywne i inne organizacje non-profit.

– Korporacje typu S (Subchapter S corporations)

Nadto nasi doradcy podatkowi doradzają naszym klientom rozwiązując zagadnienia podatkowe w zakresie dotyczącym:

– strukturyzacji biznesu ofert publicznych,

– transakcji dotyczących nieruchomości

– wyboru podmiotu oraz planowania spadkowego

– transakcji typu sale-lease-back i like-kind exchanges.

Wśród naszych klientów są producenci, firmy wykonawcze, deweloperzy, banki, towarzystwa emerytalne, duże firmy handlowe oraz firmy świadczące usługi osobiste.

POSTĘPOWANIE PODATKOWE

Nasi doradcy podatkowi mają bogate doświadczenie w obsłudze/reprezentowaniu bardzo różnych klientów (krajowych, zagranicznych i lokalnych) w sporach podatkowych w czasie wykonywania audytów podatkowych i po ich przeprowadzeniu.

Nasi biegli rewidenci/ audytorzy wykonują dla klientów audyty księgowe, rachunkowe, podatkowe i administracyjne. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach odwoławczych w zakresie wszystkich rodzajów podatków przed sądami i urzędami tylko w wypadkach, gdy waga sprawy jest wyjątkowo duża. Tylko w takich sprawach angażujemy się w postępowania podatkowe. Prowadzimy sprawy dotyczące praktycznie każdego obszaru prawa podatkowego, w tym podatku dochodowego od osób prawnych i franczyzy bankowej, podatku od sprzedaży, podatku dochodowego od osób fizycznych, pod warunkiem, że ich waga jest znaczna.

Corporate Commercial

Kancelaria Prawnicza OBIG jest firmą prawniczą świadczącą maksymalnie szeroki zakres usług prawnych. Pragnąc zapewnić kompleksową reprezentację oraz skuteczną pomoc klientom krajowym i zagranicznym, czynimy maksymalne wysiłki zmierzające do wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów. Nasze multidyscyplinarne podejście do świadczenia wysokiej jakości usług prawnych pozwala nam niezwykle efektywnie reprezentować klientów biznesowych i z niezwykła skutecznością przewidywać czekające ich problemy, określać zagadnienia oraz formułować cele i rozwiązania, po to, by móc klientowi zawsze przedstawiać wszystkie opcje przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Jeśli to stanowi wystarczającą zachętę, możecie państwo kontaktować się z nami w sprawach dotyczących:

– Upadłość likwidacyjna, lub naprawcza

– Zakupy i sprzedaż przedsiębiorstw

– Reorganizacje korporacyjne

– Nieruchomości

– Ubezpieczenia (tylko większe transakcje)

– Umowy/Franchisingowe

Nasi specyficznie wyspecjalizowani współpracownicy krajowi i zagraniczni świadczą usługi związane z zakładaniem spółek na całym świecie. Zapewniamy doradztwo strategiczne, w tym również w zakresie obejmującym ustalanie odpowiedzialności i obowiązków dyrektorów i członków zarządu. Ponadto, nasi prawnicy – specjaliści w tej dziedzinie negocjują i sporządzają umowy wspólników i akcjonariuszy oraz zapewniają doradztwo w zakresie planowania sukcesji i strategii wyjścia. Zapewniamy w tym zakresie konkretne rozwiązania prawne, jak też rzetelne doradztwo prawne. Sporządzamy i opracowujemy wszelkie niezbędne dokumenty obejmujące tworzenie alternatyw dla działających podmiotów gospodarczych. Osiągamy tak postawione cele przez klientów, zakładając dla nich we wszystkich krajach świata spółki akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością, joint venture, korporacje non-profit, fundacje, stowarzyszenia oraz wszelkiego autoramentu partnerstwa i umowy na zasadzie współwłasności. W sporach między udziałowcami zapewniamy niezwykle skuteczną pomoc. Tak skuteczną, że przeciwnicy naszych klientów ochoczo i z radością zawierają z nimi ugodę, tak że nigdy więcej nie zamierzają źle myśleć o naszym kliencie.

W zakresie zawiązywania i rozwiązywania korporacji charytatywnych(non-profit) w atrakcyjnych lokalizacjach świadczymy usługi prawne zróżnicowane w sposób szczególny. Udzielamy w tej dziedzinie nad wyraz cennych – pragmatycznych porad, obejmujących również zagadnienia ich wewnętrznej i zewnętrznej organizacji oraz zarządzanie.

Bankowość i instytucje finansowe

Kancelaria Prawnicza OBIG ma 32-letnie doświadczenie i bogatą praktykę bankową. Jedną z najbardziej cenionych w regionie. Obsługujemy banki wspólnotowe, banki regionalne i inne instytucje finansowe. Dysponujemy ogromnym bagażem doświadczeń i praktyczną wiedzą, obejmującą każdy rodzaj zagadnień prawnych związanych z zasobami finansowymi, z ruchami pieniądza i z instytucjami finansowymi. Co w głównej mierze dotyczy banków.

Nasi prawnicy mają bogate doświadczenie w obsłudze konkretnych transakcji i innych dyskrecjonalnych spraw dla dużych regionalnych, krajowych i międzynarodowych osób/podmiotów finansowych. Szczegóły tych transakcji nie nadają się na stronę internetową. Ich jednak najlepszym wyrazem jest owocna i niezwykle udana współpraca z bankami oraz z osobami/podmiotami/ instytucjami finansowymi na całym świecie.

Więcej o usługach z tego zakresu:

Możemy przygotować wszystkie wymagane przepisami dokumenty prawne, których klient potrzebuje do prowadzenia bieżącej działalności. Pomożemy Państwu przygotować się do udziału we wszelkiego typu kontroli, spełniając wszystkie wymogi przewidziane w przepisach właściwego prawa.

Transakcje korporacyjne – Pomożemy je Państwu zamknąć, chroniąc i zabezpieczając Wasze interesy. Nasi adwokaci mają bogate doświadczenie w obsłudze wszystkich rodzajów dużych transakcji. Np. przejęcia operacyjnych spółek zależnych, różnego rodzaju fuzje i połączenia biznesowe, zakup, lub sprzedaż oddziałów, transakcje strukturalne, ofertowanie akcji i wszelkie sprawy związane z papierami wartościowymi, etc..

Mamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów służących pozyskaniu kapitału. Np. prospektów, lub innych ofert na zakup publicznych, lub prywatnych akcji. Pomoc prawna, której udzielamy obejmuje również przestrzegania przepisów, dotyczących papierów wartościowych na bieżąco. Np. opracowywanie i przygotowywanie zgłoszeń do SEC, materiałów proxy, raportów rocznych dedykowanych posiadaczom akcji, etc..

Kredyty. Na wstępie wykonamy dla Państwa niezbędne badanie due diligence(DD), by móc wiedzieć, co i po co należy zrobić. Wiedząc, co i po co, pomożemy Państwu w przygotowaniu dokumentów kredytowych. Na podstawie pełnomocnictwa przeprowadzimy w Waszym imieniu negocjacje kredytowe, pod warunkiem, że potrzeby finansowe waszej firmy są znaczące. Z wysoką skutecznością doprowadzamy do zamknięcia komercyjnych kredytów hipotecznych dla naszych klientów bankowych, łącząc nasze doświadczenie w bankowości z doświadczeniem zdobytym w zakresie obrotu nieruchomościami. Zapewniamy naszym klientom spełnienie zarówno wymogów regulacyjnych, jak i underwritingowych w celu prawidłowego udokumentowania waszych kredytów. Między innymi po to, byście dzięki obsłudze prawnej naszej Kancelarii mieli zabezpieczenie, którego szukacie.

Nasi profesjonalni doradcy, w tym adwokaci w głównej mierze(zespół praktyki bankowości i usług finansowych) reprezentują zarówno kredytobiorców, jak i kredytodawców. Zaś nasze doświadczenie zawodowe obejmuje konstruowanie de novo struktury przeszłych, teraźniejszych i przyszłych zobowiązań stron, negocjacje uzgodnionych warunków i zamykanie w imieniu klienta nawet najbardziej złożonych i skomplikowanych transakcji. Nasze doświadczenie w zakresie pozyskiwania finansowania dotyczy:

– krajowych i zagranicznych transakcji rynku kapitałowego, w tym wszelkiego typu transakcji handlowych i transgranicznych;

– wszelkiego typu przejęć, w tym przejęć oddziałów i portfeli;

– sprzedaży oddziałów i portfeli;

– kredyty zabezpieczone aktywami, komercyjne, hipoteczne, budowlane oraz ich restrukturyzacja;

– wszelkiego typu akredytywy;

– nabywanie i zbywanie aktywów, ich obsługa i sekurytyzacja. Na rzecz i z bezpośrednim udziałem klienta oraz powierniczo w imieniu własnym przez Kancelarię, ale na rzecz klienta.

Sprawdź inne usługi prawne