O nas

  • Polska/UE
  • za granicą

Kancelaria Prawnicza OBIG jest nowoczesną firmą doradczą z trzydziestoletnim stażem. Z uwagą śledzimy rynek i zmiany na nim zachodzące. Standardem naszych usług staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom tych klientów, których nie zadawala sucha i sformalizowana obsługa prawna. Pielęgnujemy zdolność do kompleksowej, holistycznej obsługi prawnej, opartej na znajomości procesów oraz różnorodnych dynamicznych uwarunkowań, w których egzystuje klient, lub jego firma. Przywiązujemy dużą wagę do niemniej ważnych procesów psychologicznych, warunkujących podejmowanie decyzji, co dotyczy nie tylko naszych klientów, ale również ich przeciwników. Analizujemy cały kontekst zawieranych umów i łączących klienta stosunków prawnych z jego kontrahentami, wspólnikami, przeciwnikami procesowymi, lub członkami najbliższej rodziny w przypadku sporów o majątek w kontekście np. rozwodu lub sporu o dzieci.

KANCELARIA DLA GLOBALNEGO BIZNESU ZE ŚWIEŻYM PODEJŚCIEM
Kancelarię Prawniczą OBIG stworzyli prawnicy potrafiący wybiegać daleko w przyszłość. Praktyka prawa musi co najmniej nadążać za trendami biznesowymi. A najlepiej je wyprzedzać i tak modyfikować, by dopasowane były do potrzeb dzisiejszej globalnej społeczności biznesowej. Zapewniamy to naszym klientom, tworząc sieć w miastach o kluczowym znaczeniu dla światowego biznesu. Nasze kadry tworzą najwyższej klasy doradcy. Wśród nich adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, księgowi, audytorzy i różnego rodzaju umyślni do realizacji zadań specjalnych (w zasadzie każdego rodzaju).

TWORZYMY MIĘDZYNARODOWĄ SIEĆ zapewniającą synergię i strategiczny wymiar relacji klienta z jego międzynarodowymi kontrahentami za pośrednictwem Kancelarii. Wybierając Kancelarię Prawniczą OBIG odrzucasz zbędną biurokrację, niepotrzebne koszty, mnogość kancelarii prawnych -krajowych, kontynentalnych, regionalnych, branżowych, układowych, etc.. Zyskujesz optymalne wykorzystanie zasobów.

PODOBNIE JAK MOST łączymy z rzeczywistością biznesową systemy prawa jednego kraju z systemami prawa innych krajów za pośrednictwem prawidłowo stosowanych narzędzi prawa międzynarodowego. Skutecznie pokonujemy bariery językowe i kulturowe w dążeniu do celów biznesowych stawianych nam przez klientów. Perfekcyjnie dopracowane, jasne i zrozumiałe dokumenty prawne, zgodne ze standardami prawnymi kraju, w którym zostaną wykorzystane i zapewnią sukces. To wymierny rezultat naszej pracy.

Potrafiąc spełnić wymagania międzynarodowej elity biznesowej, potrafimy zaspokoić potrzeby każdego klienta oczekującego od Kancelarii zindywidualizowanego podejścia do świadczenia usług prawnych. Chcąc poznać, jak dalece unikalne jest nasze podejście, należy skontaktować się z nami i przedstawić nam swoją sprawę.

CO NAS WYRÓŻNIA. Od lat doskonalimy organizację i strukturę wewnętrzną Kancelarii, by praca z nami pozbawiona była problemów. Tak jak tylko to jest możliwe. Zaś pakiet usług prawnych przez nas oferowanych, by miał maksymalnie wysoką jakość. Oto niektóre  z zastosowanych metod:

Zasób ludzki. 32 lata doświadczenia na rynku usług prawnych pozwoliło nam stworzyć zespół potrafiący zaspokoić w zasadzie wszystkie potrzeby naszych klientów. W jego skład wchodzą tylko najlepiej wykwalifikowani prawnicy, reprezentujący wszystkie komplementarne dziedziny praktyki prawniczej o szczególnym znaczeniu dla biznesu.

Struktura powiązań łączących naszych adwokatów, radców prawnych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, księgowych, audytorów i różnego rodzaju umyślnych do realizacji zadań specjalnych nie opiera się na zasadach ich wynagrodzenia. Bazuje na wzajemnym zaufaniu. Na 100% zaufaniu. Jakkolwiek posługujemy się bardzo rozbudowanym systemem finansowych zachęt motywujących naszych ludzi do pracy zespołowej. Jej efekt jest nieporównywalny z wysiłkiem jednostki. I to najbardziej wybitnego adwokata, lub innego doradcy.

Kultura pracy. Narzędzia stricte naukowe, typowe dla nauk prawnych i nauk pokrewnych. Pragmatyzm stricte biznesowy. Choć czasem uliczny. Synergia pracy zespołowej i współdziałania z klientem. Otwartość, uczciwość, przejrzystość, transparentność. Doprawdy rzadko spotykana wśród zawodów prawniczych.

 

Dobrego prawnika,
tak samo jak dobrego żeglarza,
poznasz w czasie burzy.

Benjamin Franklin

Najważniejszym celem kancelarii jest skuteczność. Kancelaria nastawiona jest na efektywne rozwiązywanie złożonych problemów i skomplikowanych zagadnień prawnych. Nie rzadko sprawy, z którymi przychodzą do nas klienci, daleko wykraczają poza dziedziny prawa. W takich sytuacjach doradzamy i poszukujemy rozwiązań na granicy prawa z biznesem i z gospodarką. Bywa, że zmuszeni jesteśmy wejść głęboko w sfery zastrzeżone do wyłącznej kompetencji specjalistów. Np. od nieruchomości, jeśli sami nie potrafią rozwiązać problemów klientów, którzy im zaufali. Umiejętności tego rodzaju pozwalają z łatwością łączyć prowadzenie spraw o zróżnicowanym autoramencie prawnym. Np. sprawa karna w połączeniu z cywilną, lub podatkową, jeśli tego wymaga dobro klienta. Administracyjna (np. z zakresu prawa budowlanego) z rodzinną, jeśli stosunki właścicieli, lub akcjonariuszy, czy wspólników spółki ktoś pomieszał ze stosunkami rodzinnymi, lub przyjacielskimi i doprowadziło to do konfliktu.
Adresatami naszej oferty są osoby, firmy, instytucje rządowe i samorządowe. Obejmuje nie wszystkie, ale większość dziedzin prawa. Zamówienie klienta decyduje jednak o wyborze metody i składzie grupy doradczej. Czy chodzi o wyspecjalizowaną wiedzę, informację, rozwiązanie, technologię, czy aplikację, zawsze to potrzeba decyduje o doborze specjalistów i analityków, którzy będą zajmować się daną sprawą. Przy czym mnożące się przeciwności i nawet ogromny rozmiar sił przeciwnych nie jest przeciwwskazaniem i nie stanowi negatywnej przesłanki do zajmowania się przez naszą kancelarię daną sprawą. Z tym tylko zastrzeżeniem, że to do czego dąży i chce osiągnąć nasz klient z pomocą naszych prawników musi być moralne.

Nawet drobnych podłości
być nie może.
Są morzem hańby.
Wystarczą brudne ręce
od czasu do czasu.

Zygmunt Krasiński

Nie obsługujemy bowiem złodziei i przestępców. W ten sposób szerokim łukiem obchodzimy zjawisko relatywizmu moralnego występujące w codziennej praktyce wszystkich kancelarii na całym świecie, w tym również polskich. Pracując dla przestępcy – złodzieja, na sali sądowej musielibyśmy działać z nim ręka w rękę przeciwko ludziom, których skrzywdził, lub przyczynił się do strat po ich stronie. Unikamy tego rodzaju dyskomfortu moralnego.

Uległość względem imperatywu moralnego ma wymierne konsekwencje ekonomiczne. Skutkuje świadomą rezygnacją ze znacznej części dochodów. Dzięki temu jednak nie uczestniczymy nawet pośrednio w przestępstwie i choćby w minimalnym stopniu nie czerpiemy korzyści z przestępstw. A tymczasem przytłaczająca większość warszawskich kancelarii oraz z terenu kraju staje w obronie ciemnych typów, nie trapiona żadnymi wątpliwościami, zwłaszcza moralnymi. Stają w jednym szeregu z przestępcami, oszustami i złodziejami. Silny argument, jakim są pieniądze, wystarcza, by zostać ich klientem, lecz nie naszej.

Trudno osiągnąć doskonałość,
stosując tylko sprawdzone wzorce.

Rene Descartes

Im bardziej nasze zajęcie
jest świńskie, tym więcej
w nim trzeba uczciwości.

Honore de Balzac

Adwokaci, radcowie prawni, średni personel kancelarii, analitycy, konsultanci oraz pozostali nasi współpracownicy chętnie wykorzystują utrwalone – konwencjonalne metody na równi z metodami niekonwencjonalnymi, które podkreślmy, zazwyczaj nie miały wcześniej precedensu. Dotyczy to zarówno redakcji de novo umów, jak i podważania umów zawartych, stosunków prawnych, prowadzenia negocjacji oraz analiz i ekspertyz wieloczynnikowych. Zwłaszcza analiza wieloczynnikowa uwzględniająca ogromną liczbę czynników i wektorów, jest albo w ogóle nie stosowana przez konkurencyjne kancelarie prawnicze i firmy consultingowe, albo do tego stopnia zaniedbana, że w praktyce doradczej mało znana i stosowana. Prawdę mówiąc, duże kancelarie prawnicze i sieciowe firmy consultingowe, które deklarują posiadanie kadr potrafiących dokonywać analiz wieloczynnikowych, tak naprawdę nie dysponują specjalistami zdolnymi do ich przeprowadzania. Analizy wieloczynnikowe, których dokonują nasi analitycy, są szczególnie głęboko zakorzenione w realiach, w których egzystuje klient. We wszystkich przypadkach, w których potrzebna jest skrajnie specjalistyczna wiedza, do grona prawników dołączają osoby ze specjalistycznymi kwalifikacjami.

Prawdziwa wiedza
to znajomość przyczyn.

Honore de Balzac

Rozwiązanie jest czasami
zbyt blisko, by oko
nieprofesjonalisty
mogło je dostrzec.

Gilbert Keith Chesterton

Nie we wszystkich sprawach możliwe jest zapewnienie klientom sukcesu. Zwykle możemy zobowiązać się tylko do staranności działania. I to jest pierwsza kategoria klientów, którym oferujemy profesjonalizm, rzetelność i staranność działania oraz ścisłe przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Drugiej kategorii klientów spodziewających się po kancelarii znacznie więcej, proponujemy owe „coś więcej”. Tym klientom obok staranności działania skłonni jesteśmy zagwarantować rezultat. Są to najtrudniejsze, ale jednocześnie najciekawsze i najbardziej korzystne sprawy, nie tylko dla Kancelarii i naszych współpracowników, ale przede wszystkim dla klientów. W sprawach tego rodzaju ze szczególną determinacją walczymy o klientów. Sprzątamy, porządkujemy, klarujemy i czyścimy sprawy brudne, zabagnione, często tak mocno nieuporządkowane, że nie wiadomo z której strony się do nich zabrać.

Działać jak
człowiek myślący,
myśleć jak
człowiek czynu.

Henri Bergson

Nasza wysoka skuteczność jest wynikiem wieloletniego doświadczenia i praktyki zawodowej. Przez minione trzydziestolecie zebraliśmy wręcz ogromną liczbę doświadczeń. Przekrój adwersarzy i przeciwników procesowych w dotychczasowych sporach jest bardzo bogaty. W tym czasie korzystaliśmy z usług równie dużej liczby adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, rzeczoznawców i ekspertów jako naszych współpracowników.

Pracujesz dla dobra ludzi.
Nie spodziewaj się ani stosownej nagrody, ani uczciwej oceny swej pracy. Ostatecznie ty jednak będziesz wygranym.

Zygmunt Krasiński

Ważnym zadaniem Kancelarii Prawniczej OBIG jest wypracowanie modelu pomocy prawnej, który wpłynie na zmianę społecznej recepcji zawodu polskiego prawnika i stereotypu społecznego postrzegania zawodów prawniczych w Polsce. Inteligentny, wykształcony, dobrze dbający o własne i średnio dbający o interesy klienta. Nie rzadko działający jednocześnie na dwa fronty, a nawet kilka. Czy taki winien być wizerunek współczesnego polskiego prawnika?
Prawnicy współpracujący z naszą kancelarią mocno dystansują się od takiej postawy zawodowej. Przyświeca nam wyrażona przez Menandra zasada „Ius super legis”, co znaczy, że „Prawość musi wziąć górę nad prawem”. Zgodnie z nią sprawiedliwość ma większą siłę niż prawo.

Nie ma większej siły
nad myśl.

Isaac Newton

Kancelaria Prawnicza OBIG ma tyle samo lat co III Rzeczpospolita. Na rok 2019 przypadło jej trzydziestolecie. Pierwszą nazwą Kancelarii była nazwa Kancelaria Prawnicza Ogólnopolskiego Banku Informacji Gospodarczej. Przez krótki okres czasu Kancelaria Prawnicza była jednocześnie wywiadownią gospodarczą i firmą consultingową. Wtedy Kancelaria specjalizowała się w dochodzeniu roszczeń pieniężnych poprzez windykację. Na podstawie stałych umów Kancelaria współpracowała z licznymi kancelariami adwokackimi adwokatów i radców prawnych. Odzyskiwanie długów i obrót wierzytelnościami w przeszłości i obecnie stanowi istotny element działalności prawniczej. Przez większość lat nazwa kancelarii brzmiała Kancelaria Prawnicza OBIG Business Consulting. Obecną uwidocznia logotyp.

Nie do wiary jak ciężko przekuć w czyny myśli tkwiące po uszy w kłopotach.

Karl Kraus

Kancelaria rozpoczęła działalność na samym początku polskiej drogi do kapitalizmu. Rozpoczynając w 1989 roku, świadczyła wyspecjalizowane usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego, bankowego, upadłościowego, podatkowego oraz karno-skarbowego. Z upływem lat, wraz ze zmieniającą się gospodarką, w konsekwencji przemian ustrojowych oraz prawa, zmieniała i rozwijała się nie tylko Rzeczpospolita, lecz również sama Kancelaria, która od 30 lat świadczy wyłącznie prawne usługi.