Author Archives for adobig_r

Strategiczne planowanie biznesowe

2 czerwca, 2021 4:05 pm Published by Leave your thoughts

Ważny dział naszych usług prawnych stanowi doradztwo strategiczne. Naszym głównym celem jest nie samo tylko przewidywanie niekorzystnych skutków prawnych dla naszego klienta, ale również im zapobieganie


Międzynarodowe Podatki

2 czerwca, 2021 4:01 pm Published by Leave your thoughts

Przedsiębiorstwa i osoby fizyczne działają w oparciu o skomplikowane i ciągle zmieniające się przepisy podatkowe. Zapewniamy naszym klientom skuteczną pomoc w tej dziedzinie prawa. O tym, czy przyjmiemy do obsługi sprawę, zdecydują rozmowy z nami.